יזמות וחדשנות דיגיטלית (מובילים דיגיטליים)

מספר תוכנית: 12781 / 7695

מיומנויות: אוריינות דיגיטלית | הכוונה עצמית | מודעות חברתית | התנהלות חברתית
תקציר התוכנית:

תכנית ייחודית המייצרת מנהיגות ומעורבות טכנולוגית של תלמידים בעיר ובקהילה. התלמידים שיצטרפו למיזם יוגדרו כמובילים דיגיטליים עירוניים. בתכנית, שחלקה תוכר כמעורבות אישית בקהילה, ירכשו התלמידים ידע על כלים דיגיטליים, יעלו ויזמו רעיונות לפרויקטים עירוניים וקהילתיים כגון: תמיכה בלמידה מרחוק, הדרכות לאוכלוסייה הוותיקה בעיר, ליווי האקתונים, חידונים עירוניים ואירועים דומים בעלי אופי דיגיטלי.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה:

המטרה המרכזית היא לגבש מנהיגות ומעורבות עירונית של תלמידים מובילי שינוי באמצעים דיגיטליים מגוונים ומתקדמים. התלמידים ישתמשו בידע שצברו בתכנית בפרויקטים קהילתיים. דרך התכנית, התלמידים יכירו את סביבתם, ילמדו לזהות צרכים ויקבלו כלים לחשיבה יצירתית תוך קידום יוזמות ופרויקטים בעיר.