מלווה טכנופדגוגי

מספר תוכנית: 17323

מיומנויות: חשיבה יצירתית | אוריינות דיגיטלית | אוריינות
תקציר התוכנית:

ל- T-MORE פתרונות למידה צוות של מלווים טכנופדגוגים למנהלי בתי הספר וצוותי החינוך באפיון, פיתוח ושילוב דיגיטל בלמידה ובהוראה. הליווי כולל: ביסוס סדירויות פדגוגיות ושילוב ידע בקרב צוותי החינוך, הקניית מיומנויות ופרקטיקות טכנו-פדגוגיות, לשם קידום תהליכי הוראה, למידה, הערכה ושיפור הישגים לימודיים באמצעים טכנופדגוגים. צוות היועצים והמלווים הטכנופדגוגים: ד"ר צביה אלגלי – יועצת טכנו פדגוגית בכירה, בעלת תואר שלישי בלימודי מדע, טכנולוגיה וחברה ומרצה בסמינר הקיבוצים קרן מוריץ כהן – מומחית בעיצוב ופיתוח למידה, בעלת תואר שני בטכנולוגיות למידה – סמינר הקיבוצים. מרצה בסמינר הקיבוצים. ספיר מוסקוביץ – מנהלת פרויקטים ויועצת טכנופדגוגית בכירה, בעלת תואר בחינוך, תעודת הוראה ולימודי תואר שני בטכנולוגיה ולמידה אביבית אדלר עסיס – מנהלת פרויקטים ויועצת טכנופדגוגית בכירה, בעלת תואר בחינוך, תעודת הוראה ולימודי תואר שני בטכנולוגיה ולמידה מרב אלון – מנהלת פרויקטים ויועצת טכנופדגוגית בכירה,בעלת תואר בחינוך, תעודת הוראה ולימודי תואר שני בטכנולוגיה ולמידה.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה:

ליווי בתהליך אימוץ ושליטה בכלים דיגיטליים שיכולים לתת מעטפת לצרכים הפדגוגיים של צוות בית הספר לצורך עיצוב מחדש של הלמידה באמצעות כלים טכנולוגיים בהתאמה ליעדי משרד החינוך