מנט-הורים

מספר תוכנית: 12684

מיומנויות: חשיבה ביקורתית | חשיבה יצירתית | מודעות חברתית | התנהלות חברתית
תקציר התוכנית:

המיזם משלב את משאבי הקהילה לטובת מערכת החינוך, קידום שותפות חינוכית עם מורים וקהילה וקידום הורות מיטבית. במסגרת המיזם הורים ואנשי חינוך חוברים יחד כדי להעשיר את הילדים ובני הנוער בקהילה. הורים (סבים וסבתות ובני משפחה אחרים) משולבים כ"מומחי תוכן" בתחום ההתמחות שלהם על ידי העברת סדנאות, הרצאות, ליווי פרויקטים, חקר ועוד. מטרת המיזם לייצר חוויה קהילתית משותפת, המחברת בין הכוחות הרבים הקיימים ברשות לתועלת החינוך בעיר כמו כן, קידום מיומנויות של שיח בין הורים לצוות החינוכי, קידום שיח מיטבי בין הורים והמערכת וקידום רווחה נפשית של צוותי חינוך והורים. החברה מלווה את בית הספר בכל שלבי התהליך החל מהכנת קול קורא להורים, הקמת מאגר הורים מסווג, הדרכה להורים* עד ליישום מלא של המיזם בתהליכי הלמידה בבית הספר. המורים בבית הספר מקבלים אפליקציה לטלפון הנייד המאפשרת להם לשלוף את ה"מנט-הורים" הרלוונטיים והמתאימים לצרכי המוסד החינוכי. הדרכה להורים כוללת בין היתר הדרכה טכנו-פדגוגית הן בשימוש ושילוב כלים דגיטליים במיזם והן בתיעוד תהליכי העבודה במיזם וסיוע בהפקת תוצרים דיגיטליים.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה:

מטרת המיזם לייצר חוויה קהילתית משותפת, המחברת בין הכוחות הרבים הקיימים ברשות לתועלת החינוך.