AI לצוותי חינוך

תקציר התוכנית:

הבינה המלאכותית בחינוך אתגר והזדמנות!

עבודה נכונה עם AI מביאה את הקידמה אל פתח כיתות הלימוד, משפר את המעמד של המורים, הופך את הלימודים למעניינים ומרתקים יותר.

 יחד עם זאת מומלץ לעקוב אחר הנחיות של משרד החינוך בשימוש בבינה מלכותית בבתי הספר בנושאים כמו אבטחת מידע, פרטיות של המורים והתלמידים ואתיקה. 

אנחנו בתימור פתרונות למידה פיתחנו הכשרות ייעודיות ומותאמות לצוותי חינוך כדי לסייע להם לעשות שימוש נכון ומיטבי בכלי הבינה המלאכותית בהוראה ובלמידה.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה:

מורים ותלמידים עושים שימוש בבינה המלאכותית בין אם למדו באופן עצמאי ובין אם שמעו הרצאה ו/או השתתפו בסדנא.

שימוש נכון בבינה מלאכותית:

⭕ מסייע למורים בהכנה, שיפור ושדרוג תוצרי הוראה ולמידה לדוגמא:  הכנת מערכי שיעור, חיבור מטלות, חיבור מבחנים, תכנון מסעות למידה וכו'.

⭕ מקצר זמני עבודה ומייעל את עבודת המורים

⭕ מרחיב את התכנים ומשפר את תוכניות הלימוד

⭕ מהווה כלי לביטוי יצירתיות והרחבת אופקים