WEPP – סדנת כלי אופיס 365 Microsoft office

מספר תוכנית: 11743

מיומנויות: חשיבה ביקורתית | חשיבה יצירתית | אוריינות דיגיטלית | אוריינות מידע | הכוונה עצמית
תקציר התוכנית:

קורס ייחודי לתלמידות ולתלמידים המקנה מיומנויות אוריינות דיגיטלית, פיתוח למידה עצמאית והצגה בפני קהל בשילוב תוכן מתוכנית הלימודים. מטרת הקורס היא לייצר סביבה עבור התלמידים והתלמידות של עבודת עומק בכלים: Word, Excel, PowerPoint וכן התנסות בפרזנטציה ולאפשר להם להתנסות בהם באופן יסודי, להבין את חשיבותם ותפקידם בעולם העבודה ולדעת לשלב ביניהם. שיטת העבודה של הקורס היא למידה באמצעות קשירת המשימות השונות סביב נושא מסוים, ובזאת – יצירת רצף והגיון בתהליך הלמידה. הקורס מציע בחירה בין שני נושאים "חקר תחומי עניין" ו"ההמצאה המהפכנית שלי", אך קיימת אפשרות נוחה ליישום – להתייחס לקורס כאל תבנית ולמעשה "להלביש" אותו על משימה שכבתית קיימת (כגון פרויקט במקצוע האזרחות, פרויקט חונכות ועוד). הקורס משלב תרגולים דרך מסדת קמפוס IL, ובכך חושף את התלמידים והתלמידות לאפשרות של למידה עצמאית ומאפשר התנסות בה.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה:

מטרת הקורס המרכזית היא הקניית ידע וכלים הנחוצים להתנהלות במאה ה-21 כמו מיומנויות עבודה בכלי אופיס בענן, לומד עצמאי ופרזנטציה. כמו כן, לייצר סביבה עבור התלמידים והתלמידות של עבודת עומק בכלים אלו ולאפשר להם להתנסות בהם באופן יסודי, להבין את חשיבותם ותפקידם בעולם העבודה ולדעת לשלב ביניהם.