מיצוי משאבים

סיוע לאגף החינוך במיצוי משאבים לצורך קידום התקשוב והלמידה הדיגיטלית  במערכת החינוך ברשות. 

החברה מתמחה באיתור ומיצוי משאבים במסגרת מענקים המוצעים לרשויות המקומיות  מהגורמים השונים לרבות משרד החינוך, משרדי ממשלה, מפעל הפיס עמותות ללא כוונות רווח,  יזמים, חברות עסקיות וכו'. השירות כולל איתור קולות קוראים וסיוע בהגשתם, הגשת דוחות ביצוע ומעקב אחר מימוש התקציבים השונים.