אסטרטגיה למידה אירגונית

אפשר לפתח פתרונות נקודתיים אבל אפשר ואף רצוי להגדיר לעצמנו אסטרטגיה של ממש. מהי אסטרטגיית למידה? החיבור הנדרש בין האסטרטגיה העסקית של הארגון לבין תהליכי הלמידה שיאפשרו את מימושה. בתהליך גיבוש אסטרטגיית למידה אנחנו יוצרים יחד את תמונת העתיד של הארגון ומגבשים תפיסה ותוכנית למידה אופרטיבית אשר תפקידה לרתום את כל תהליכי הלמידה לטובת הגשמת תמונת העתיד הנשאפת. כחלק מכך אנחנו נעסוק במיפוי הכשירויות הנדרשות מן העובדים במצב הנוכחי והעתידי וניצור מענים דינמיים וגמישים המותאמים לשינויים התכופים הנדרשים מן העובד והארגון.